Termeni si Conditii de Utilizare

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE VÂNZARE

 1. PREVEDERI GENERALE

Website-ul www.dulcinea.ro este proprietatea Eurocas – Tehnica Alimentara SRL, cu sediul în Lugoj, str. Buziasului nr.36 J, jud. Timis, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Timiş sub nr. J35/276/1998, Cod Unic de Inregistrare RO 10359185, denumită în continuare“Eurocas”.

www.dulcinea.ro a fost realizat în scopul de a furniza, în mod gratuit, tuturor celor interesati, informatii cu privire la produsele vândute sub marca Eurocas, precum și de a asigura accesul persoanelor interesate de achiziționare a produselor prin plasarea de comenzi.

Prezentul website este operat si administrat de catre Eurocas.

Prezentul document intitulat Termeni și Condiții Generale de Vânzare (denumit în cele ce urmează „Condiții generale de utilizare”, Condițiile Generale”, „Condițiile” sau „TCGV”) reglementează accesarea și/sau utilizarea de către persoanele intreresate a site-ului, conținutului, produselor și serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului operat de catre Eurocas.

Pentru campaniile promovate de Eurocas, persoanele interesate vor consulta regulamentele aferente acestora, din secțiunea Campanii și promoții.

Accesul la prezentul site precum și folosirea acestuia sunt permise numai în condițiile acceptării TCGV, precum si cu respectarea prevederile legale aplicabile în acest domeniu.

Acceptarea termenilor si condițiilor este realizată, in momentul creării Contului de Client și acceptarea/validarea opțiunii “Am luat cunostință și accept Termenii și Conditiile Generale de Vânzare”.

Acceptarea / validarea indică faptul că sunteți de acord cu respectarea Condițiilor pe care le-ati citit, le-ați inteles si le-ați acceptat.

Prin acceptare /validare, Clientul este de acord că va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului și nu va utiliza pagina de web în scop ilegal sau interzis prin aceste Condiții sau prin alte politici relevante.

Utilizatorilor website-ului le este în mod expres interzis sa foloseasca atat site-ul în scopul încărcării, descărcării, transmiterii sau publicării de informații cu conținut ilegal sau contrar bunelor moravuri și ordinii publice.

Website-ul este accesibil clienților 24 de ore din 24, în afara cazurilor in care se efectuează operațiuni de mentenanță.

Eurocas își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.

Prezentul document conține și stabilește condițiile contractuale aplicabile tuturor achizițiilor efectuate prin intermediul Site-ului www.dulcinea.ro, in baza si cu aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2014 care transpun la nivel national prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

Eurocas își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment TCGV, precum și orice alte politici relevante. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin comandarea si achiziționarea de Produse, ulterior modificării TCGV reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate.  Condițiile Generale modificate vor fi aplicate oricărei comenzi/tranzacții începând cu ziua modificării acestora.

 1. DEFINIȚII

SITE – domeniul www.dulcinea.ro, subdomeniile si aplicațiile mobile ale acestuia (denumit in continuare SITE, WEBSITE sau Platformă)

VÂNZĂTOR – Eurocas – Tehnica Alimentara SRL (Orice partener al Eurocas care oferă Bunuri și/sau Servicii prin intermediul site-ului )

PARTENER – orice entitate cu care Eurocas colaborează în vederea vânzării bunurilor prezentate pe platformă.

UTILIZATOR/CLIENT – Orice persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină; orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice; orice persoană fizică autorizată (PFA) care accesează, comandă sau achiziționează Produse prin intermediul Website-ului, denumit pe parcursul acestor Termene si Condiții, “Client”.

CUMPĂRĂTOR – Clientul care efectuează o comandă

CONT – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conțin informații despre Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi, Istoric comenzi, facturi fiscale, garanții, Bunuri, etc.). Clinetul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

FAVORITE – secțiune care permite Clientului să își creeze Liste cu Bunurile pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții.

COȘ DE CUMPĂRĂTURI – secțiune din Cont care permite Clientului să adauge Bunuri pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior

PRODUS – bunurile comercializate de către Vânzător prin intermediul platformei www.dulcinea.ro. In spatiul Site-ului, Produsele se regasesc grupate pe categorii si pot fi afisate detaliat pana la nivelul de Pagina produs, care afiseaza caracteristicile individuale ale Produsului selectionat.

PAGINA PRODUS – pagina dedicata Produselor comercializate pe site, care afișează informații despre acestea, disponibilitate, lista de ingrediente, numele si tipul produsului, prețul în LEI, condiții de păstrare și transport, etc.

COMANDA– intenția Clientului de a achiziționa Bunuri de pe Site transmisă VANZĂTORULUI , conform regulilor și detaliilor stabilite în prezentele Condiții.

CAMPANIE – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

CONTRACT – contractul nenumit pentru utilizarea site-ului încheiat între Client/Cumpărător și Vânzător, prin acceptarea prezentelor Condiții și a Politicii de Confidențialitate și care produce efectelele unui contract incheiat la distanta intre Vanzator si Client/Cumpărător in conditiile OUG nr.34/2014, incepand cu momentul transmiterii de catre Eurocas a confirmarii acceptarii Comenzii.

CURIER – persoana fizică sau juridică înregistrată pe site care prestează activitatea de transport în favoarea Clienților, Curierul nefiind un angajat, mandatar sau agent al Eurocas.

COMUNICĂRI COMERCIALE – orice tip de mesaj transmis Clientului (cum ar fi: e-mail/mesaj SMS /mobile push/webpush/etc.) și care conține informații cu privire la bunurile /serviciile comercializate de către Vânzător, informații cu privire la bunuri similare sau complementare cu cele achiziționate de către Client, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Produs de către Eurocas, Clientului, indiferent de modalitatea de livrare.

TAXA DE LIVRARE – suma pe care Clientul/Cumpărătorul o datorează Vânzătorului ca urmare a livrării la domiciliu a bunurilor comandate prin intermediul Site-ului. Taxa de livrare este inclusă în prețul final al Comenzii

LOCUL DE LIVRARE – teritoriul României.

 1. ÎNREGISTRAREA CLIENTULUI / CREAREA UNUI CONT

Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul site-ului, Clientul trebuie în prealabil să își creeze un cont („Contul”).

Crearea contului poate fi anterioară efectuării cumpărăturilor sau anterioară finalizării comenzii.

 1. Crearea contului anterior efectuării de cumpărături . Opțiuni:
 • Crearea Contului prin accesarea butonului aferent situat in dreapta sus a site-ului și completarea formularului de creare a contului furnizând toate informațiile solicitate: adresa de e-mail, numele, prenumele și o parolă;
 1. Crearea contului anterior finalizării comenzii . Opțiuni:

Ca urmare a adăugării de Produse în Coșul de Cumpărături, Clientul va accesa butonul „vreau sa creez cont”, Clientului i se va solicita adresa de e-mail în baza căreia Clientului i se va crea automat un Cont de către sistemul Website-ului. Pentru finalizarea comenzii, Clientul va furniza toate informațiile necesare: numele, prenumele, număr de telefon și o parolă.

Notă: Pentru persoane juridice / PFA se vor solicita, la înregistrarea contului, si informatiile înregistrate la Oficiul registrului Comerțului, inclusiv denumirea persoanei juridice/PFA.

Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plăti online. Parola va fi folosită doar în scopul înregistrării Clientului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online prin intermediul Website-ului.

În cazul în care Clientul nu insereaza adresa de e-mail, Contul nu va putea fi creat si, prin urmare, comanda nu va putea fi finalizata.

Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său, în special a parolei si a datelor bancare asociate acestuia.

În cazul suspiciunii de utilizare neautorizată a contului, Clientul va notifica acest fapt de urgență către Eurocas.

Eurocas sau reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Eurocas sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.

În cazul furnizării de către Client a unor informații nereale, inexacte sau incomplete, sau în cazul nerespectării prezentelor Conditii, Eurocas își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Client.

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerata accesând căsuța „Contul meu” și introducând adresa de e-mail, urmând ca o parola provizorie să fie transmisă prin e-mail. Ca urmare a accessării contului, Cleintul va proceda la setarea unei noi parole. Parola este strict confidențială.

Ștergerea contului poate fi efectuată prin accesarea butonului stergere cont din Secțiunea contul meu.

Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi. 

III. PLASAREA COMENZII ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPĂRARE

În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe Website în acest sens. În momentul dinaintea validării comenzii, Clientului i se va pune la dispoziție un recapitulativ al informațiilor legate de comandă (număr articole comandate, suma comenzii,costul transportului, tipul de livrare, data livrării, precum și adresa selectată pentru livrarea la domiciliu), iar acesta se validează printr-un “click” pe butonul “CONTINUA”.

În acest caz, contractul de vânzare se va considera a fi încheiat la data primirii, de către Client, a confirmării înregistrării comenzii.

Nicio Comandă neconfirmată de către Vânzător nu va fi considerată de acesta ca având valoarea unui Contract.

În zilele de sambătă și duminică nu se procesează comenzi.

Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului ”CONTINUA” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Eurocas de a proceda la livrarea Produselor.

În cazul în care anumite Produse din comanda devin indisponibile între momentul înregistrării comenzii și momentul transmiterii e-mailului de confirmare care reprezintă acceptarea comenzii, Eurocas va notifica Clientul în acest sens, solicitând validarea comenzii fără Produsele devenite indisponibile, prin transmiterea unui e-mail de confirmare a listei de Produse. În cazul nefurnizării de către Client a confirmării listei de Produse fără Produsele devenite indisponibile, contractul de vânzare cu privire la Produsele rămase în comandă și disponibile nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Eurocas neavând obligația de a onora comanda respectivă.

Nu există o limită superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul Website-ului. Cu toate acestea, in cazul in care Clientul alege sa plateasca in numerar valoarea totala a comenzii, respectiva valoare a comenzii nu va putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată sau in orice alt act normativ aplicabil care reglementeaza astfel de plafoane.

Comanda efectuată de către Client poate fi anulată de către Vânzător, în urma unei notificari prealabile adresate Utilizatorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

 • refuzul de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Eurocas, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client sunt incomplete și/sau incorecte;

Cumpărătorul va primi înștiințare pe cale electronică sau telefonic despre anularea comenzii iar, în cazul în care prețul a fost deja achitat integral sau parțial, vânzătorul va restitui această sumă în termen de 14 zile în contul cumpărătorului în cazul în care părțile nu au dispus altă modalitate de plată

Clientul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor sale de pe Website accesând rubrica „Contul meu”. Istoricul tranzacțiilor efectuate între Eurocas pe de o parte, și Client, pe de altă parte, va putea fi consultat în orice moment pe Website în rubrica ”Contul meu”.

 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ ȘI PREȚURI

Prețurile produselor sunt prezentate pe website și pot fi modificate de Vânzător fără o comunicare prealabilă.

Pretul final și modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comanda.

La momentul livrării, Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și Serviciile comandate, Cumparatorul având obligația să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Prețul de vânzare al Produselor este cel în vigoare la momentul plasării Comenzii, este exprimat in LEI (RON) și include TVA.

Factura fiscală în format fizic va fi livrată către Cumpărător odată cu comanda./va fi comunicată electronic.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv in LEI.

Modalități de plată pentru comenzile efectuate pe Site de către Cumpărător:

 • plata online cu Cardul Bancar
 • plata cu numerar la livrare

În cazul plății cu cardul, dacă sumele debitate de pe cardul unui Cumpărător în legătură cu o tranzacție sau rambursate pe card diferă de prețul afișat la finalizarea comenzii sau de suma confirmată care urma să fie rambursată, Cumpărătorul va contacta banca emitentă a cardului, pentru a primi mai multe informatii referitoare la comisioanele și costurile bancare.

Procesatorul de Carduri Bancare agreat de Eurocas are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei Comenzi emise, Comenzi anulate, Contract valid sau Contract anulat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista.

În cazul în care Clientul alege varianta plății la livrare (ramburs), plata se va face în momentul în care Produsele ajung la adresa de livrare. Daca se alege plata in numerar, plata este considerată finalizată in momentul achitarii reprezentantului firmei de curierat a sumei mentionate pe documentele de plata.

În cazul în care Clientul plătește cu cardul, procesarea este facută de operatorul de plăți, plata fiind considerată efectuată la momentul confirmării plății efectuate online cu cardul.

În cazul în care Clientul plătește cu Ordin de plată, plata se finalizează în momentul în care banii intră în contul Eurocas.

În cazul plății prin Card Bancar, plățile sunt procesate prin intermediul EuroPayment Services s.r.l., în calitate de procesator de plăți, avănd sediul Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, Bloc Union, etaj 8, camera 803, București, Sector 1, 010031, România

În cazul plăților online, Eurocas nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client și aplicat de banca emitentă a cardului acestuia, inclusiv în ceea ce privește comisioanele de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului Clientului, in cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de LEI. Responsabilitatea pentru aceasăa acțiune o poartă numai Clientul.

 1. COSTURILE DE LIVRARE

Contravaloarea costurilor aferente livrării vor fi afișate atât în momentul plasării comenzii, cât și după finalizarea acesteia.

Eurocas poate oferi Clientilor livrarea gratuită pentru comenzile care depășesc o anumită valoare sau care conțin anumite produse, indiferent de valoarea totală a Comenzii confirmate, conform informațiilor afisate pe website.

Costul de livrare se calculează după cum urmează:

 • pentru comenzi cu o valoare mai mica de 300 RON costul de livrare este de 20 RON
 • pentru comenzi cu o valoare mai mare de 300 RON costul de livrare este Gratuit
 1. LIVRAREA BUNURILOR

Produsele comandate de Client vor fi livrate în sistem de curierat la adresa indicată de Cumparator.

În momentul recepției Comenzii, Clientul se va asigura că Produsele nu prezintă nicio degradare vizibilă, iar conținutul este conform Comenzii efectuate (cantitate, natura produselor etc.).

Dupa recepția comenzii, Clientul devine responsabil pentru conservarea produselor comandate și recepționate, iar reclamațiile ulterioare cu privire la eventuale neconformități privind cantitatea, natura produselor, degradări vizibile etc. nu vor fi luate în considerare.

Dacă din cauze care țin de transportul bunurilor, produsele transportate prezintă daune, clientul este obligat să reclame aceste probleme, de urgență, în scris la adresa de e-mail a Vânzătorului.

Toate informațiile referitoare la valoarea comenzii, taxa de livrare, precum ți informații privind eventualele reduceri sunt disponibile pe site, în sectiunea „Coșul meu” la plasarea comenzii.

Produsele comandate vor fi livrate la adresa indicată de către Client în procesul efectuarii comenzii.

Termenul de livrare este de 3 zile lucratoare de la data confirmării comenzii.

La solicitarea curierului, Clientul va face dovada identității sale și va comunica numărul de comandă.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii, comanda va fi lăsată la adresa precizată altei persoane doar în cazul comunicării către curier a numărului comenzii.

Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa comanda efectuata pe Site și facilitează accesul Curierului în locația menționată în comandă. În cazul în care Curierul nu poate avea acces la adresa comunicată, livrarea nu se va onora.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de Eurocas, la momentul predării produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul validării comenzii.

În cazul în care este imposibilă contactarea Cumpărătorului pentru livrarea Comenzii din motive neimputabile Vânzătorului / Curierului (de ex. adresă greșită sau număr telefon incorect; Clientul nu răspunde la apelul telefonic) Eurocas își rezerva dreptul de a anula Comanda, situatie in care sumele platite online cu Card Bancar vor fi rambursate Clientului in termen de maxim 14 zile de la data anularii comenzii .

În cazul anulării comenzii de catre Client ca urmare a nerespectării obligatiei de livrare de catre Eurocas în termenele stabilite, termenul de rambursare a sumelor achitate va fi de 7 zile.

Cu excepția cazurilor în care Vânzătorul si Clientul agrează altfel, Vânzătorul este descărcat de răspundere în momentul predării bunurilor către firma de curierat.

 1. GARANȚII /CALITATE

Toate produsele comercializate de către site-ul www.dulcinea.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorului. 

Perioada de valabilitate și condițiile de păstrare ale produselor sunt înscrise pe ambalaj. Eurocas nu este responsabilă de deterioararea produselor în cazul în care acestea nu au fost păstrate în condițiile recomandate.

La recepționarea comenzii, clientul este încurajat să se asigure că produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cele comandate.

Orice sesizări sau reclamații cu privire la o Comandă pot fi transmise prin următoarele modalități:

 • prin completarea formularului online accesând  www.dulcinea.ro/contact
 • prin email la adresa marketing@eurocas.ro
 1. DREPTUL DE RETRAGERE/RETUR

Conform legislației românești în vigoare, renunțarea la cumpărare prin denunțarea unilaterală a contractului este aplicabilă doar consumatorilor clienți persoane fizice

Produsele achizitionate de pe www.dulcinea.ro pot fi returnate în baza exercitării dreptului de retragere  în termen de 14 zile la data livrării acestora cu condiția ca acestea sa nu fie deteriorate sau desigilate iar ambalajele să fie intacte.

Cheltuielile directe de returnare a produselor cad în sarcina Cumpărătorului.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere produsele prevazute la la art.16 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Conform prevederilor art.16 din OUG nr.34/2014, dreptul de returnare nu se poate exercita asupra:

 • produselor susceptibile de a se deteriora sau asupra produselor termenul de expirare;
 • produselor sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătății sau din motive de igienă în cazul în care acestea sunt desigilate;
 • acele produse care (dupa livrare), potrivit naturii lor, sunt inseparabil amestecate cu alte elemente;
Pentru facilitarea returului produselor se va scrie un email la adresa marketing@eurocas.ro
 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu sau făra informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul prezentului website, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Eurocas, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Eurocas, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Eurocas asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Eurocas.

 1. COMUNICĂRI COMERCIALE

Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice, inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, prin modificarea setărilor din Cont.

 1. CONEXIUNI CĂTRE ALTE SITE-URI

Prezentul website-ul poate conține conexiuni catre pagini de Internet ale unor terțe părți.

Prin accesarea conexiunilor către aceste site-uri Clientul ăși asumă răspunderea de a respecta termenii și condițiile de funcționare ale acestor site-uri.

Eurocas nu își asumă nicio răspundere față de Utilizatori/Clienți cu privire la informațiile de orice natură conținute pe respectivele site-uri.

 1. RELAȚIA CU CLIENȚII

Pentru orice informatii referitoare la Website sau la comenzi, Clienții pot apela numarul de Relatii cu Clientii disponibil in sectiunea “Contact” în zilele lucrătoare în intervalul orar 8-16 .

De asemenea, Clienții/Cumpărătorii pot contacta Vânzătorul

 • prin e-mail la marketing@eurocas.ro
 • Prin poștă/curier la adresa : Lugoj, Buziasului 36J
 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății de către Cumpărător, în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 1. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Client/Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Lugoj.