Politica de confidențialitate pentru procesarea datelor cu caracter personal

În lumina dispozițiilor legale instituite de legislația europeană și națională societatea pe care o reprezentăm se angajează să vă protejeze datele personale atunci când prelucrăm aceste date, raportat la obiectul nostru principal de activitate. Înainte de a ne trimite datele dumneavoastră personale, vă încurajăm să citiți această politică de confidențialitate, termenii și condițiile pe care le cuprinde; acest document vă va oferi informații cu privire la modul în care societatea noastră, în calitatea sa de Operator, procesează datele personale ca parte a procesului de furnizare a serviciilor noastre sau îndeplinire a obiectului de activitate.

Ce date personale colectăm și cum procesăm datele dumneavoastră personale?

Societatea Comercială “EUROCAS TEHNICA ALIMENTARĂ” S.R.L. cu sediul social in Municipiul Lugoj, Strada Buziasului Numarul 36, Judetul Timis, reprezentata legal prin domnul Tigu Stelian, avand functia de Administratorinregistrata inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Timis cu numarul J35/276/1998, CUI RO 10359185, este un agent economic având ca principal de activitate „ Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile ”.

Entitatea pe care ați contactat-o este operatorul de date cu privire la datele personale primite și procesate în legătură cu dumneavoastră, ca parte a îndeplinirii activităților prestate de societatea comercială către/în favoarea dumneavoastră sau în legătură cu relațiile comerciale izvorâte din orice acord comercial, înțelegere sau orice alt raport juridic existent între părți.

Când contactați Societatea Comercială “EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L., vom procesa informațiile dumneavoastră, inclusiv datele personale pe care ni le-ați dezvăluit sau detaliile privind expedierea, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală sau adresa de e-mail sau alte informații în legătură cu documentele specifice întocmite de firmă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți date personale sensibile, decât cele necesare desfășurării raporturilor juridice existente între părți, cum ar fi date care dezvăluie originea rasială sau etnică, religia, apartenența la sindicate, orientarea sexuală, starea de sănătate etc.

Societatea Comercială “ EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L. poate, de asemenea, să primească date personale referitoare la dumneavoastră de la alți operatori de date în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de părți în baza raporturilor juridice existente între ele precum și în scopul, prestării, furnizării sau asistenței realizate de către Societatea Comercială “EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L. prin intermediul activităților desfășurate conform obiectelor de activitate în favoarea dumneavoastră sau solicitări către sau de la dumneavoastră ca beneficiar final al unei anumite activități sau prestații în legătura și în concordanța cu activitatea societății comerciale pe care o reprezentăm.

Societatea Comercială “ EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L. vă va prelucra datele personale în conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare la momentul prelucrării datelor dumneavoastră. Prelucrarea datelor se face în raport de normele legale în vigoare la momentul prelucrării. Rețineți că datele cu caracter personal pot fi prelucrate în baza unui temei juridic diferit, cum ar fi consimțământul, contractul, obligația legală, protejarea și urmărirea intereselor legitime, etc.

Interesul legitim ar putea fi în scopuri legate de activitatea specifică de comerț dar si pentru activități specifice activității societății comerciale și în scopuri de promovare și marketing.

În cazul în care, în circumstanțe excepționale, furnizați către Societatea Comercială “ EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L. date cu caracter personal clasificate ca date personale sensibile sau date cu caracter personal, Societatea Comercială “ EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L. urmează a fi obligată să proceseze aceste date cu caracter personal sensibile, numai în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă și în vigoare la momentul prelucrării, pentru care este necesar mai întâi acordul dumneavoastră expres.

De ce colectăm si procesăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate in baza raporturilor juridice dintre părți dar în primul rând pentru a îndeplini parteneriatul dumneavoastră cu Societatea Comercială “ EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L. sau cu furnizorul de prestații, pentru a lua măsuri pentru a vă rezolva solicitările dumneavoastră.

(de exemplu, atunci când completați un formular de cerere/contract/acord comercial, ca parte a unei înregistrări sau a unui sondaj sau ca parte a unei solicitări adresată societății pentru furnizarea de produse farmaceutice) sau prin lege, sau după cum se poate impune de legile aplicabile, inclusiv legile aplicabile privind protecția datelor.

Ce tipuri de date personale prelucrăm

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor de către Societatea Comercială EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. includ următoarele categorii de date:

 1. Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (camere de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin pictograme la vedere); cod numeric personal (CNP) cand acesta este necesar pentru realizarea tranzactiilor; restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate cand aceste date sunt necesare (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii).
 2. Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/reședință; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.
 3. Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.
 4. Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziție; marca angajat; număr de identificare.
 5. Opinii şi sesizari (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii și sesizări pe care ni le transmiteți sau orice opinii pe care le postaţi public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.
 6. Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacțiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul serviciilor accesate de dumneavoastră la noi.
 7. Date adresa de IP sau alte date tehnice cum ar fi: tipul de browser, adresa locației, felul/tipul terminalului utilizat (date aferente accesării site-urilor web sau alte aplicații pe care le utilizam activ).

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional față de dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Societatea Comercială “EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L.în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Societății Comerciale “ EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L. în contextul procesării solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul cererilor formulate expres de către dumneavoastră fie direct sau împuternicit legal fie prin orice alte mijloace de comunicare acceptate, prin intermediul contului dumneavoastră sau paginii de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente comenzii dvs. pe pagina de internet a Societății Comerciale “EUROCAS Tehnica Alimentară” S.R.L.;
 • pentru desfășurarea raporturilor juridice dintre părți sau în baza relației contractuale dintre societatea noastră și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării obligațiilor asumate față de dumneavoastră, pentru onorarea comenzilor de vânzare și/sau cumpărare, a contractului prestări servicii turistice sau de vânzare – cumpărare, facturării și distribuirii produselor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al societății noastre, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
 • pentru activități de marketing direct și publicitate pentru serviciile prestate sau produsele comercializate de agentul economic Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. sau ale partenerilor/ afiliaților (e.g. oferte de produse) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale societății noastre sau ale partenerilor/ afiliaților nouă, inclusiv prin transmiterea de către noi a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop;
 • În scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate.
 • Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, la momentul bifării căsuței corespunzătoare din Termenii si condițiile site-ului, sunteți de acord ca agentul economic – operator de date Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relația cu dumneavoastră.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră conform raportului juridic existent intre părți și în baza acordurilor comerciale încheiate cu dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la obiectul de activitate, produsele/serviciile care sunt oferite de Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L.
 • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L.
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

A. Daca sunteti client al website-ului, prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si, definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra.

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin in contextul serviciilor prestate prin intermediul website-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul website-ului.

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de noi, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a website-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe website.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul nostru legitim de a imbunatati permanent experienta clientilor pe website. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

B. Daca sunteti vizitator al website-ului, prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Eurocas Tehnica Alimentara SRL, prin intermediul website-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail continand comunicari comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe website.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Societății Comerciale EUROCAS Tehnica Alimentara SRL de a asigura functionarea corecta a website-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor website-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care incumbă în sarcina Societății Comerciale EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. ca urmare a operațiunilor prin intermediul paginii de internet;
 • încheierea, respectiv executarea comenzilor lansate sau pentru ducerea la îndeplinire a contractului de prestări servicii și/sau dacă este cazul a contractului de vânzare – cumpărare, încheiat cu Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. interesul legitim al operatorului societate comercială – persoana juridica de a promova produsele și/sau serviciile proprii;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Definiții

 1. date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 1. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 2. operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 3. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 4. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 5. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 6. date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
 7. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 8. DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).
 9. GDPR – este prescurtarea Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.

Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 1. informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 2. informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;
 3. informații precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru;
 4. informațiile pe care le introduceți atunci când creați un profil pe website-ul nostru – de exemplu, numele dvs., pozele de profil, sexul, data nașterii, starea civilă;
 5. informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la buletinele noastre informative;
 6. informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;
 7. informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;
 8. informații referitoare la orice achiziție efectuată, servicii utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar;
 9. informațiile pe care le postați pe website-ul nostru cu intenția de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginile de profil și conținutul postărilor;
 10. informații conținute în orice comunicări pe care ni le trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;
 11. orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Datele personale colectate prin intermediul website-ului nostru sunt stocate in conditii de securitate si nu sunt prelucrate in alt scop decat cele menționate la pct. scopurile și temeiurile prelucrării datelor.Datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de utilizator/client. Ele se rezuma a fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate

Pentru cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile menționate  mai sus și in conformitate cu legislația în vigoare, mai ales dacă ați emis comenzi către Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. sau ați încheiat un contract cu Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. sau reprezentanții legali ai societății comerciale au primit/recepționat/intrat în posesia de date personale despre dumneavoastră/aparținând dumneavoastră de la clienții cu care ați / au încheiat un contract comercial/civil/financiar sau de orice natura a furniza sau a exista in cuprinsul sau date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară si suficientă atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Trebuie avut în vedere ca o serie de date cu caracter personal sunt stocate în vederea respectării normelor în vigoare referitoare la tipul de document sau din specificul activității din care rezultă aceste date.

După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi (i) distruse, (ii) transferate către un alt operator de date cu caracter personal, sub condiția ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în limite și scopuri similare cu cele agreate inițial sau (iii) transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Cu cine împărtășim datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale (noțiune așa cum este ea definită și precizată de către normele legale în vigoare) pot fi partajate cu anumiți furnizori de servicii sau agenți și furnizori de servicii motivat de specificul activității comerciale desfășurate de persoana juridică operatoare de date.

Orice furnizor terț utilizat/contractat de Societatea Comercială EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. va fi obligat să vă proceseze datele dumneavoastră personale numai în conformitate cu instrucțiunile emise de Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. și să păstreze o siguranță rezonabilă a datelor dumneavoastră personale.

De asemenea, Societatea Comercială EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L poate să transmită datele dumneavoastră personale către parteneri legali sau furnizori terți, cum ar fi alți prestatori cu același domeniu de activitate ca și societatea comercială operatoare, pentru a vă oferi Serviciile specifice desfășurate de către persoana juridică Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L.

În anumite circumstanțe și în conformitate cu legislația în materie și în vigoare la data emiterii prezentei informări, societatea comercială ar putea fi în situația sau obligată la comunicarea sau divulgarea datelor către autorități sau instituții ale statului, raportat la specificul activității acestor instituții. Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale.

În cazul unei reorganizări sau al unei vânzări totale sau parțiale a activității Societății Comerciale EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. divulgarea, dacă este cazul, va avea loc în conformitate cu legislația aplicabilă periodic, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră personale pot fi comunicate altor companii în grupul din care face parte Societatea Comercială EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L., dacă este cazul. Astfel de companii din grup includ companii situate în tări din afara UE/SEE care nu pot asigura același nivel de protecție a datelor ca și țările din UE/SEE.

Înainte de transferul datelor dumneavoastră personale către alte companii din grupul Societății Comerciale EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. sau către terțe părți situate în afara UE/SEE, entitatea relevantă a Societății Comerciale EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. încheie un acord de transfer cu acest beneficiar pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor în legătură cu astfel de transferuri în afara UE/SEE.

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi legali sau contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama Societății Comerciale EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare și trimitere facturi etc.;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse campanii de promovare, jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte tipuri de campanii promoționale organizate de către Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L.
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai societății comerciale operatoare de date cu caracter personal ;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Cum vă protejăm drepturile?

Orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat în timpul procesului poate fi retras în orice moment printr-un mesaj (a se vedea detaliile de contact de mai jos) sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care sa asigurați expedierea in condiții de siguranța a cererii dumneavoastră.

De asemenea, aveți drept de acces la datele personale procesate în legătură cu dumneavoastră, sub rezerva anumitor excepții legale. În plus, puteți contesta colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră personale.

În plus, aveți dreptul să solicitați ca orice prelucrare să fie Societatea Comercială EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal ale partenerilor săi.

Având în vedere introducerea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu 25 mai 2018, vă asigurăm că Societatea Comercială EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. va respecta cu strictețe toate regulile și normele legale interne și europene nou introduse iar datele confidențiale comunicate către subscrisa vor fi procesate, prelucrate sau transmise în vederea și pentru procesarea datelor cu caracter personal în concordanță cu normele legale în vigoare și pentru îndeplinirea obiectivelor și obligațiilor reciproce, activitate pe care o puteți consulta oricând doriți și despre care puteți obține informații în condițiile legii și a prezentei informări referitoare la politica de confidențialitate.

Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare si suficiente în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiati și

securitatea informațiilor dvs. personale

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Societatea Comercială EUROCAS Tehnica Alimentara SRL, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obtine confirmarea din partea EUROCAS Tehnica Alimentara SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare, precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre EUROCAS Tehnica Alimentara SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite conditii; Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Eurocas Tehnica Alimentara SRL sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in anumite conditii;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Eurocas Tehnica Alimentara SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nicio justificare la procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru marketing direct, în numele operatorilor de date sau în numele unui terț sau să dezvăluim datele dumneavoastră în acest scop;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall). Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.

Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

Ce înseamnă date cu caracter personal

Sesizări cu privire la Confidențialitate

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): marketing@eurocas.ro

După primirea emailului dumneavoastră, vom investiga îngrijorarea sau reclamația transmisă și vom depune toate eforturile să vă furnizăm răspunsul nostru într-o durată de timp rezonabilă.

Atunci când contactați Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. are loc un schimb de informații. Printre acestea, se pot afla și date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail, detalii de transport – adrese de colectare sau livrare, date de orice tip dar cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.

Societatea Comerciala EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L. dorește să proceseze în continuare datele personale furnizate pentru a vă transmite informații legate de oferte de preț, stadiul unui transport, facturare sau orice alte informații necesare bunului mers al parteneriatului dintre dumneavoastră și compania noastră.

Societatea Comercială EUROCAS TEHNICA ALIMENTARĂ S.R.L. garantează că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi corectate, dacă este necesar sau se solicita expres, vor fi șterse în anumite circumstanțe ci cu respectarea dispozițiilor legale în materia protecție datelor cu caracter personal instituite de normele legale europene și naționale.

Pe cine trebuie să contactați?

Pentru a transmite întrebări sau comentarii legate de Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de pe site sau la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): marketing@eurocas.ro

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta la:

Societatea Comercială RC LEGAL INDUSTRIAL CONSULT S.R.L. – DPO pentru operatorul Societatea Comercială EUROCAS Tehnica Alimentară S.R.L

e-mail: legal.industrial.consult@gmail.com

Tel: 0786 – 886.882